Komisione

Komisione


 

Real-estate
  SHERBIMET ME PAGESE

Komisioni ndaj pales e cila shet nje prone eshte 2% e vleres totale te shitjes. Komisionet (pagesat) aplikohen vetem ndaj paleve ne nje marredhenie tregtare e cila eshte arritur me ndermejtesimin e stafit te Agjensise sone.

SHITJE

Komisioni ndaj pales e cila shet nje prone eshte 2% e vleres totale te shitjes se prones. Komisioni eshte i pavarur nga blerja me pagese te plote apo blerje me pagese me keste. Komisioni i paguhet agjensise ne momentin e sigurimit te blerjes nga ana e paleve me nje pagese financiare.

Komisioni ndaj pales blerese te nje prone i cili eshte lajmeruar dhe /ose shoqeruar per te pare pronen ne fjale nga nje ose me shume persona te stafit tone eshte 1% e vleres totale te blerjes. Komisioni eshte i pavarur nga blerja me pagese te plote apo blerje me pagese me keste. Komisioni i paguhet agjensise ne momentin e sigurimit te blerjes nga ana e paleve me nje pagese financiare .

QERA BANIMI

Komisioni i pales qe jep me qera nje prone banimi eshte 50% e vleres se qerase se muajit te pare. Ky komision zbatohet vetem per vitin e pare te parashikuar ne kontrate ose me pak se nje vit. Ky komision nuk aplikohet ne vitin e dyte e ne vazhdim te kontrates ose ne rinovimet e mundshme pas vitit te pare.

Komisioni ndaj pales e cila merr me qera nje prone eshte 25% e vleres se qerase se muajit te pare. Ky komision nuk aplikohet ne vitin e dyte e ne vazhdim te kontrates ose ne rinovimet e mundshme pas vitit te pare.

 QERA BIZNESI

Komisioni i pales qe jep me qera nje prone banimi eshte 100% e vleres se qerase se muajit te pare. Ky komision zbatohet vetem per vitin e pare te parashikuar ne kontrate ose me pak se nje vit.Ky komision nuk aplikohet ne vitin e dyte e ne vazhdim te kontrates ose ne rinovimet e mundshme pas vitit te pare.

Komisioni ndaj pales e cila merr me qera nje prone eshte 50% e vleres se qerase se muajit te pare. Ky komision nuk aplikohet ne vitin e dyte e ne vazhdim te kontrates ose ne rinovimet e mundshme pas vitit te pare.